Noter Yeminli Tercüme

 • Noter Yeminli Tercüme Nedir ?

  noter-yeminli-tercume

            Noter yeminli tercüman tarafından çevirisi tamamlanmış olan her türlü belgenin, resmi makamların resmi onay istemesi durumunda ilgili noterler tarafından noterlik kanunlarına göre tasdik edilmesi işlemine noter yeminli tercüme denir.

  Tercümesi yapılan dokümanları  ( Nüfus kayıt örneği, pasaport,  diploma, aile cüzdanı, boşanma kararları, şirketlere ait evraklar vb. ) vereceğiniz makamlar, sizden resmi onay istediğinde ilgili noterlere noter onayı yaptırılması gereklidir. Noterler tarafından onaylanan belgelerin ücreti çevirisi yapılmış belgelerin ücretinden ayrıdır.

  Noter tarafından onaylanan belgelerin yurt dışında geçerli olabilmesi için ayrıca apostil (tasdik şerhi) tasdiği yaptırılması gerekir. İletişim kısmından bize ulaşıp apostil nedir, Minsk de apostil nerede yapılır gibi sorularınızın cevaplarınızı alabilirsiniz.

  Bu işlemler yapıldıktan sonra belgeleriniz resmi makamlarda geçerli ve resmi belge statüsüne gelmiş olur. Bu çeviriler yasal sorumluluk gerektirmekte ve noterlik kanunlarına tamamen uygun yapılması gerekmektedir.

  Minsk’te bulunan tercüme büromuzda  tercüman tarafından hazırlanan çeviriniz bu konuda yemin zaptı bulunan yeminli tercüman tarafından imzalanır ve ilgili noterin onayına sunulur. Bir tercümanın yemin zaptı kazanabilmesi için çeviri yaptığı dili ana dili gibi bildiğini gösteren diploması, referanslarının olması gerekmekte ve ayrıca bu dilde konuşma, yazma ve okuma düzeyinin en üst seviyede olması gerekmektedir.

  Minsk şehrinde yeminli tercüman konusunda on yıllık kuruluşumuz sizlere hızlı, garantili ve çözüm odaklı tercüme, çeviri hizmetleri ve danışmanlık hizmetlerini sağlamaktadır. Ayrıca referanslarımız kısmından bugüne kadarki referanslarımıza bakabilirsiniz.

  Aşağıda bulunan yada fiyatlandırma bölümünde bulunan teklif formları yada e-mail ile belgelerinizi bize gönderebilir ve en uygun noter yeminli tercüme fiyatları alabilirsiniz.

  Noter Yeminli Tercüme Örnekleri

  • Pasaport yeminli tercümesiNoter Yeminli Tercüme, pasaport yeminli tercümesi, nüfus kayıt örneği,vekaletnme tercümesi
  • Ehliyet yeminli tercümesi
  • Nüfus cüzdanı yeminli tercümesi
  • Nüfus kayıt örneği yeminli tercümesi
  • Evlilik kaydı yeminli tercümesi
  • Evlilik ehliyet belgesi yeminli tercümesi
  • Aile cüzdanı yeminli tercümesi
  • Sabıka kaydı yeminli tercümesi
  • Diploma yeminli tercümesi
  • Sağlık raporu yeminli tercümesi
  • İmza sirküleri yeminli tercümesi
  • Vekaletname yeminli tercümesi
  • Muvafakatname yeminli tercümesi
  • Doğum kaydı yeminli tercümesi
  • Boşanma kararı yeminli tercümesi
  • Türkiye ticaret ve sicil gazetesi yeminli tercümesi
  • Şirket ana sözleşmesi yeminli tercümesi
  •  Sözleşme yeminli tercümesi
 • TASDİK ŞERHİ

  (5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi)
  APOSTİLLE
  (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)
  1. Ülke TÜRKiYE – LA TURQUIE
  İşbu resmi belge:
  2. ……………. tarafından imzalanmıştır
  3. İmzalayanın sıfatı… ……………………. dır.
  4. ……………………………..’nin mühür/damgasını taşımaktadır.

  TASDİK

  5. ……………….. ‘da
  6. …………………. günü
  7. …………………………. tarafından
  8.  No………………… ile tasdik edilmiştir.
  9.  Mühür/Damga                            10. İmza:
  ………………………….                      …………………………..